ODVJETNIČKI URED
Tanja Krašovec

Pravno savjetovanje i zastupanje klijenata, sastavljanje ugovora i svih ostalih vrsta pravnih isprava.

PODRUČJA ZASTUPANJA

RADNO PRAVO

Zastupanje u radnim sporovima, pravno savjetovanje, izrada ugovora o radu, menadžerskih ugovora i pravilnika o radu, izrada otkaza ugovora o radu, zaštita od mobbinga, ugovorna i zakonska zabrana natjecanja radnika i poslodavca.

TRGOVAČKO PRAVO

Pravno savjetovanje, zastupanje u parničnim i ovršnim postupcima iz područja trgovačkog prava, izrada ugovora i općih uvjeta poslovanja.

NASLJEDNO PRAVO

Zastupanje u ostavinskim i parničnim postupcima vezanim uz ostvarenje nasljednog prava, sastavljanje oporuka, pravno savjetovanje.

STEČAJNO PRAVO

Podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnih postupaka, zastupanje u stečajnim postupcima, u tijelima stečajnog postupka te u postupcima pobijanja pravnih radnji dužnika, međunarodni stečajevi.

POREZNO PRAVO

Zastupanje u poreznim postupcima, međunarodno oporezivanje – izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, porez na promet nekretnina.

ZEMLJIŠNO - KNJIŽNO PRAVO

Izrada ugovora, upisi u zemljišne knjige, zastupanje u postupcima pred sudovima i drugim nadležnim tijelima, ishođenje dozvola.

OVRŠNO PRAVO

Zastupanje u ovršnim postupcima radi naplate potraživanja, postupcima osiguranja, postupcima osiguranja privremenim i prethodnim mjerama, postupcima unovčenja hipoteka i ostalo

GRAĐANSKO PRAVO

Podnošenje tužbi, žalbi, prijedloga, zastupanje u postupcima radi naknade imovinske i neimovisnke štete, zastupanje u postupcima radi utvrđivanja i zaštite prava vlasništva i posjeda,sastavljanje predugovora, kupoprodajnih ugovora, ugovora o darovanju, ugovora o najmu, ugovora o zakupu, ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju i drugih vrsta ugovora

OBITELJSKO PRAVO

Zastupanje u postupcima razvoda braka, uzdržavanja, skrbništva, podjeli bračne stečevine, uređivanje imovinskopravnih odnosa bračnih drugova.

KAZNENO I PREKRŠAJNO PRAVO

Zastupanje u kaznenim i prekršajnim postupcima, iniciranje kaznenih progona, izrada kaznenih prijava i privatnih tužbi, zastupanje oštećenika.

UPRAVNO PRAVO

Zastupanje u raznim vrstama postupaka pred upravnim tijelima kao što su postupci povrata imovine, postupci javne nabave, postupci pred poreznim tijelima, podnošenje upravnih tužbi i pokretanje upravnih sporova, pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima nadzora

IZVANPARNIČNO PRAVO

Zastupanje u svim vrstama izvanparničnih postupaka pred nadležnim tijelima i sudovima

Obratite nam se telefonski, e-mailom ili putem kontakt obrasca sa svim Vašim upitima.

Broj telefona

098-220-831

Email adresa

odvjetnica.krasovec@gmail.com

Adresa ureda

Možđenec 1C, Novi Marof

Radno vrijeme:

PON-PET 08:00-16:00